Art. 1.-  LAZER CENTURY GRAVEL JOURNEY és una prova esportiva de bicicleta de carretera de les regulades en el Reglament de Ciclisme per a tots de la Real Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC) en el marc d'una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb finalitats esportives, d'oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l'annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març. És una marxa cicloturista oberta a tots els ciclistes federats i no federats majors de 18 anys per realitzar el recorregut, que serà de 96km.

 

LAZER CENTURY GRAVEL JOURNEY és una prova no competitiva que es desenvoluparà en tot moment per carreteres obertes al trànsit rodat, el que significa que tot participant haurà d'extremar les precaucions durant tot el recorregut i respectar sempre el codi de circulació.

 

LAZER CENTURY GRAVEL JOURNEY està organitzada pel Club Esportiu Bike Catalunya, dins el festival Sea Otter Europe.

 

Art. 2.-  LAZER CENTURY GRAVEL JOURNEY prendrà la sortida oficial a les 8:45h DISSABTE 1 DE JUNY, 2019, a la AVINGUDA DEL PRESIDENT JOSEP TARRADELLAS I JOAN, 22-24, a GIRONA. L'arribada se situarà també a AVINGUDA DEL PRESIDENT JOSEP TARRADELLAS I JOAN, 22-24.

 

Art. 3.- Drets d'inscripció:

 

Les inscripcions estaran obertes des del dia 28 DE FEBRER DEL 2019 fins al 28 DE MAIG DEL 2019, o fins a completar un màxim de 100 participants.

 

 

Preu de la inscripció:

 

100,00 € (IVA I ASSEGURANÇA INCLOSA) ***

 

*** L'assegurança dona cobertura mèdica a les lesions físiques sofertes pel participant, però no cobreix els danys materials de la bicicleta ni d'altres complements

 

*** El participant assumeix participar a la prova sota la seva responsabilitat i sota el seu propi risc. Així mateix, en el moment de la seva inscripció, el participant manifesta ser físicament apte per a la prova.

 

*** La inscripció és personal i intransferible i suposa l'acceptació de tots els articles del present reglament, així com de les condicions de compra.

 

*** El preu figura en el formulari d'inscripció d'aquesta web i es podrà tramitar mitjançant el sistema de pagament online amb targeta de crèdit o dèbit.

 

Art. 5.- L'organització proporcionarà el material a tots els participants:

 

- PARTICIPACIÓ A LA PROVA

 

- DORSAL, s'ha de dur a la part davantera de la bicicleta, ben visible i sense doblegar. La publicitat impresa en la placa no es pot cobrir ni alterar,

 

- ASSEGURANÇA

 

- CASC EDICIÓ LIMITADA CENTENARI DE LAZER + WELCOME PACK, que és molt recomanable portar-lo posat durant la marxa per facilitar el control al personal d'organització i al servei de policia,

 

- ASSISTÈNCIA MÈDICA

 

- AVITUALLAMENTS

 

o 2 AVITUALLAMENTS LÍQUIDS

 

o 1 AVITUALLAMENT LÍQUID / SÒLID (ESMORZAR COMPLET: A LA MASIA DE SANT HILARI SACALM)

 

o 1 AVITUALLAMENT LÍQUID / SÒLID A ARRIBADA DE META

 

- ASSISTÈNCIA COTXE SHIMANO

 

- ASSISTÈNCIA MECÀNICA AMB BICI

 

- ASSISTÈNCIA A AVITUALLAMENTS (cambra de recanvi, RODA DE RECANVI O MATERIAL DE LA CASA SHIMANO) A CÀRREC DE SHIMANO

 

- ASSISTÈNCIA A LA SALA INSCRIPCIONS AMB ORDINADOR I TRACK GPX.

 

És molt important que durant el procés d'inscripció s'estudiï amb atenció la taula amb les mesures del casc abans d'escollir la talla.

 

Art. 6.- Les inscripcions es realitzaran mitjançant la passarel·la de pagament de Ticketoci i NO S'ACCEPTARAN DEVOLUCIONS ***. En cas de realitzar un canvi de titular s'haurà de comunicar el canvi per correu electrònic i facilitar totes les dades necessàries del participant substituït i del substitut.

 

Art. 7.- La recollida dels dorsals es realitzarà al pavelló de Fontajau: La recollida de dorsals es durà a terme a l'estand LAZER el divendres 31 de 9,00h a 20,00hy a la sala d'inscripcions de SEA OTTER EUROPE el dissabte 1 de 7,30h a 8,30h (pendent de confirmar horari). Sortida prevista a les 9,00h i arribada a les 14,00h.

 

Art. 8.- Per recollir la placa ÉS OBLIGATORI presentar el DNI o NIE i la llicència de ciclisme en cas que no s'hagi subscrit l'assegurança proposada per l'organització.

 

Art. 9. ES OBLIGATORI UTILITZAR CASC DE CICLISME HOMOLOGAT. Recomanació: portar el casc LAZER CENTURY posat durant la marxa per facilitar el control al personal d'organització i al servei de policia.

 

Art. 10.- El recorregut de la marxa estarà debidament senyalitzat.

 

Art. 11.- L'organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova, d'ambulàncies en punts estratègics del recorregut i d'un PMA (punt mèdic avançat) a la zona d'arribada, cotxes escombra i servei de dutxes al pavelló de Fontajau.

 

Art. 12.-  L'organització disposarà de vehicle d'assistència mecànica al llarg de la prova. A més, es comptarà amb el servei de SHIMANO: 

-       ASSISTÈNCIA COTXE SHIMANO 

-       ASSISTÈNCIA MECÀNCICA EN BICICLETA

-       ASSISTÈNCIA EN AVITUALLAMENTS (CÀMARA DE RECANVI, RODA DE RECANVI O MATERIAL DE LA CASA SHIMANO) A CÀRREC DE SHIMANO

 

Art. 13.- Els avituallaments sòlids i líquids estaran situats en:

1 AV. LÍQUID 28KM

(PREVISIÓ ARRIBADA 10,00 - 10,30H) - FRUITA + LÍQUID + BARRETA 

2AV. SÒLID / LÍQUID 44KM 

ESMORZAR (PREVISIÓ ARRIBADA 11,30H-12,00H) MASIA SANT HILARI

3AV. LÍQUIDO 78KM 

(PREVISIÓ ARRIBADA 13,30H) - FRUTA + LÍQUIDO + BARRITA

4AV. SÒLID / LÍQUID 100KM

(PREVISIÓ ARRIBADA (14,30H -15,00H) A L'ARRIBADA DE META

 

Art. 14.-  La prova s'haurà de realitzar amb bicicleta GRAVEL. També s'accepta bicicleta de ciclocròs, BTT i carretera adaptada però no són les més recomanades.

 

Art. 15.- Temps de tall. Estan previstos dos punts de tall en els avituallaments. No hi haurà ruta alternativa. PENDENT

 

Art. 16.- Es considera Finisher de la LAZER GRAVEL CENTURY EXPERIENCE tot aquell participant que completi el recorregut en la seva totalitat, dins dels horaris previstos per l'organització.

 

Art. 17.- Tots els participants hauran de fer cas i seguir les normes de circulació. La prova passa per carreteres obertes al trànsit. Qui no compleixi les normes de circulació serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors.

 

La inscripció a la prova suposa que el participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i exclou l'organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació. En cas d'accident o emergència s'haurà de contactar amb el telèfon 650.148.343.

 

Art. 18.- L'organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d'estar cobert per la corresponent llicència federativa o assegurança d'accidents contractada a l'organització en cas de no estar federat. Tampoc es fan solidàries les despeses ni els deutes que poguessin contreure els participants durant la prova, ni de les pèrdues o avaries que puguin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants.

 

El participant eximeix l'organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d'objectes personals per qualsevol circumstància.

 

Art. 20.- L'organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i, així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l'organitzador: OCISPORT SERVEIS ESPORTIU SL i el co-organitzador Bikeshow SPORT EVENTS SL i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb l'execució de gestions administratives, comercials i d'altres activitats pròpies.

 

Art. 21.- L'organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari. Així mateix, es reserva el dret d'admissió.

 

Art. 22.- Drets d'imatge. L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza als organitzadors de la LAZER GRAVEL CENTURY EXPERIENCE a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa; dóna el seu consentiment perquè puguin utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.), i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna. Aquest article es fa extensible també a fotografies.

 

Art. 23.- El sol fet d'inscriure en aquesta prova suposa l'acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l'organització, incloent també la renúncia a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació en la prova.

 

Art. 24.- De manera estricta, es penalitzarà aquells participants que:

 

- No respectin les normes de circulació.

 

- No respectin les consignes de seguretat indicades per la policia i per l'organització.

 

- No passin pel control de sortida i per altres situats en el recorregut.

 

- Embrutin o degradin l'itinerari, tirant deixalles.

 

La penalització serà:

 

- Prohibició de participar en altres edicions de la prova.

 

Art. 25.- L'organització designarà a un grup participants la funció de vetllar per la seguretat de la prova. Aquests col·laboradors tenen la facultat de comunicar a l'organització el comportament de qualsevol participant en relació amb les conductes descrites en l'article 24. Aquestes comunicacions tindran idèntic valor que les denúncies efectuades per la pròpia organització.

 

Art. 26.- L'organització no assumirà cap responsabilitat si l'esdeveniment es suspèn o s'ajorna per causes de força major.

 

Art. 27.- Es recomana encaridament als participants fer-se un reconeixement mèdic abans de participar en la prova.

MULTIMÈDIA

NOTÍCIES